DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

KYNOLOGICKÝ KLUB VELKÁ BYSTŘICE / ČKS

Agility v ZKO Velká Bystřice

Agility je kynologický sport, kterého se může se svým psem účastnit každý kdo splní podmínky dané Řádem Agility ČR. Psi překonávají různé překážky, přičemž se uplatňuje jejich schopnost dát se vést, pevné nervy, bezprostřednost a radost ze života. Agility je výchovná sportovní hra, která zvýhodňuje začlenění psů do naší společnosti.

Být úspěšný v agility není možné bez dokonalého partnerského vztahu mezi psovodem a psem, oba tvoří jeden tým. Je proto nutné, aby psovod měl dobré znalosti o základech výchovy a výcviku svého psa, dobře mu rozuměl a znal zákonitosti jeho chování.

Základní znalosti a dovednosti při práci se psem, vytváření dobrého vztahu psa a psovoda a další znalosti o ovladatelnosti psa získávají i členové nové výcvikové skupiny právě v ZKO Velká Bystřice.

Výcvikové dny: Šperková Marie - neděle dopoledne, úterý odpoledne

Do této skupiny jsou zapojeni nejen dospěláci, ale hlavně mládež, kterou v této činnosti velmi podporujeme

Běžný výcvik : Habáňová Marie - sobota dopoledne, středa odpoledne

Kurzy pro začátečníky i pokročilé: Dušan Hulík - čtvrtek odpoledne

 

Květen 2021 - INFORMACE PRO ČLENY

Pomalu opouštíme kovidová opatření, začínáme naši sportovní kynologickou činnost v prostorách ZKO Velká Bystřice. Ale neměli bychom zapomínat, že i celý ten náš pěkný areál potřebuje údržbu, tak bude výborné, že také rozvolníme zájem o toto prostředí. Navrhujte, podávejte náměty, zapojte se.

Předkládáme zatím nejdůležitější práce, které je třeba provést v areálu klubu, Obracíme se na vás, na členy, abyste se zapojili do prací na které stačíte a zvládnete a dohodli se s předsedou a hospodářem na termínu a upřesnění provedení dané práce.

Veškeré informace pro členy uvádíme zde v článku Květen 2021: INFORMACE ČLENŮM